OPENING OFENSIVA GENEROZITATII OPEN SOURCE

Opening

OFENSIVA GENEROZITAŢII

Open source

Acţionezi!

Ofensiv

Organizat

Generos

Dacă:

1. Lucrezi cu o comunitate

2. Documentezi si arhivezi

3. Dai mai departe (ateliere de educaţie creativă)

4. Produsul artistic este doar o consecinţă a primilor trei paşi (creaţie activă / creaţie comunitară)

Oricine poate crea comunitar (are dreptul, libertatea, responsabilitatea;demersul/ procesul/ creativ/artistic e o metodă de lucru cu comunitatea şi nu scopul prezenţei în comunitate).

Lucrăm împreună. Construim împreună o reţea în care schimbăm idei, metode, tehnici de lucru, resurse.

Ne recunoaştem unii pe alţii prin acest semn.

Ne anunţăm unii pe alţii de fiecare dată cînd acţionăm:

ofensivagenerozitatii@yahoo.com

www.ofensivagenerozitatii.blogspot.com

Prima acţiune comunitară împreună: dăm mai departe invitatia.

Opening

OFFENSIVE OF GENEROSITY

Open source

Act!

Offensive

Organized

Generous

If:

1. You work with a community.

2. You document and archive.

3. You share (creative education workshops).

4. The artistic product is only a consequence of the first three steps (active-creative / community creation).

Everybody can community-create (has the right, the freedom, the responsibility).

We work together. We build together a network for exchanging ideas, methods, working tools, resources.

We recognize each other using this icon.

We let each other know every time we take action:

ofensivagenerozitatii@yahoo.com

www.ofensivagenerozitatii.blogspot.com

First community action together: we pass this on.

Biluna Jam Session

Iniţiativa Ofensiva Generozităţii

LABORATOR URBAN MOBIL 2009-2010Programul educațional LUM a fost creat în anul 2008, în comunitatea Rahova-Uranus. El s-a constituit ca o continuitate firescă a proiectului Construiește-ți comunitatea! – 2007. De la apariția lui și până în prezent, programul a fost susținut logistic în special de comunitate, prin intermediul spațiului pus la dispoziția artiștilor și a trainerilor implicați în program: La Bomba. Ulterior, toate producțiile și atelierele desfașurate în acest spațiu au ajuns să poarte label-ul La Bomba Studios, iar spațiul a devenit pentru membrii comunității și artiștii implicați în proiecte, Centrul Comunitrar Rahova-Uranus. Toate aceste produse culturale dezvoltă practici interdisciplinare și metode creativ / participative, având ca scop principal schimbarea socială prin intermediul artei.